Το κανόνι και τ’ αηδόνι (Ε)

From Tuesday, 28 Jun 2022 23:00 until Tuesday, 28 Jun 2022 23:59
At Lais
Posted by pipidi

Ο κινηματογραφικός Καμπανέλλης

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΪΣ

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

23.00 Το κανόνι και τ’ αηδόνι (Ε)
Ιάκωβος Καμπανέλλης, 1968, 105'


Offices

Cinema

Member of

europa-cinemas-creative-europe