Το μονόγραμμα: Ιάκωβος Καμπανέλλης

From Monday, 27 Jun 2022 23:15 until Monday, 27 Jun 2022 23:59
At Lais
Posted by pipidi

Ο κινηματογραφικός Καμπανέλλης

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΪΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

23.15 Το μονόγραμμα: Ιάκωβος Καμπανέλλης
Ήρώ Σγουράκη, 2005, 60’


Offices

Cinema

Member of

europa-cinemas-creative-europe