Νέα & Ανακοινώσεις

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη πέντε (5) συνεργατών για την κάλυψη αναγκών, για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Η Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙΙ» (κωδικός ΟΠΣ 6004851), η οποία αναμένεται να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027») με τη συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ελληνικό δημόσιο.

Περίληψη

Πρόσκληση


Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe