Νέα & Ανακοινώσεις

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πίνακας Επιτυχόντων για τις θέσεις με Κωδ. Α2 «Τεχνικός έργου», Α4 «Τεχνικός Συντήρησης – Αποκατάστασης», Α5 «Τεχνικός Ψηφιακής Αποκατάστασης» και Α6 «Υπεύθυνος Τεχνικού Ποιοτικού Ελέγχου» στο πλαίσιο του Έργου " SUB 4.7 Εργαστήριο Ψηφιακής Αποκατάστασης Ταινιών της Ταινιοθήκης της Ελλάδος" Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ: 5168500.

Πρακτικό Δ.Σ. 

Πίνακας Επιτυχόντων


Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe