Νέα & Ανακοινώσεις

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πρόσκληση σε Δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Διαγωνισμού «Κάτω των Ορίων» με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ» στο πλαίσιο του Έργου: «SUB.4.7 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» MIS ΤΑ 5168500. 

Διακήρυξη

Πρόσκληση σε Διαβούλευση


Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe