Νέα & Ανακοινώσεις

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “κάτω των ορίων”, Σύμβουλος Διοίκησης για την οργάνωση Συστήματος Υλοποίησης του Έργου "SUB 4.7 Εργαστήριο Ψηφιακής Αποκατάστασης της Ταινιοθήκης της Ελλάδος" Κωδ. ΟΠΣ ΤΑ: 5168500

Περισσότερα


Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe