Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Επιστροφή

Δύο Φακοί για Μαγικό Φανό

Αγνώστου κατασκευής & προέλευσης. Δεν αναγράφεται στην επιφάνειά τους κανένα στοιχείο. Ο ένας έχει σκούρο πορτοκαλί φίλτρο, πιθανά για χρήση 'ειδικού-εφφέ'. Επίσης διαθέτουν ροδέλα για εστίαση (χάλκινη βέργα). Χάλκινη και η επιφάνεια της επικάλυψης του σώματος των φακών, άριστη κατάσταση των οπτικών κρυστάλλων. Η βάση προσαρμογής τους ('μοντούρα') στο σώμα των 'μαγικών-φανών', έχει εισόδους για τρεις και τέσσερις βίδες αντίστοιχα. Ανήκουν κατασκευαστικά στην περίοδο 1890-1900.
  • Χρονολογία κατασκευής 1890-1900
 Υπάρχουν 3 φωτογραφίες του αντικειμένου

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe