Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Επιστροφή

Εκτυπωτική Μηχανή 35mm ARRI

Μηχανή που χρησιμεύει στην εκτύπωση κόπιας θετικού φιλμ, τύπου 'contact'. Υπάρχουν δυο είδη εκτυπωτικών μηχανών: 'contact' & 'optical'. Οι εκτυπωτικές τύπου 'contact' περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες: 'συνεχούς κίνησης' (continuous) που μετακινούν ταχύτατα χωρίς σταμάτημα θετικό και αρνητικό φιλμ μαζί εφαπτόμενα, μπροστά από το άνοιγμα-'πόρτα', για την έκθεση, 'καρέ-καρέ' και οι διακεκομμένης-κίνησης' ('intermittent' ή 'step printers') όπου κάθε καρέ, σταματάει στιγμιαία μπροστά από τη δέσμη φωτός η οποία στη συνέχεια μπλοκάρεται από φωτοφράκτη καθώς έρχεται το επόμενο 'καρέ' για έκθεση. Οι 'οπτικού' τύπου προβάλουν και αντιγράφουν κάθε καρέ μέσα από φακό, χρησιμοποιούμενες κυρίως για τη δημιουργία διαφόρων τύπων 'οπτικών-εφέ', όπως σμικρύνσεις, μεγεθύνσεις κλπ. Γερμανικής κατασκευής μοντέλο, από τα τέλη της δεκαετίας 1950-60.
  • Χρονολογία κατασκευής 1950-60
  • Χώρα προέλευσης Δυτική Γερμανία
  • Τεχνικά χαρακτηριστικά Φορμά φιλμ 35mm, τύπος contact
  • Στοιχεία ετικέττας S.N. "No 2005"
 Υπάρχουν 3 φωτογραφίες του αντικειμένου

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe