Τμήματα Ταινιοθήκης της Ελλάδος

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους τμήματα, στα οποία βρίσκεται κατανεμημένο το αρχειακό υλικό της και τα οποία έχουν αναλάβει την επιμέλεια των διαφορετικών εργασιών της Ταινιοθήκης ανάλογα με την αρμοδιότητα του κάθε τμήματος και με τη βοήθεια του καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού με το οποίο στελεχώνονται.

Τα τμήματα αυτά διακρίνονται ως εξής: 

  • Εργαστήρια αποκατάστασης , συντήρησης και φύλαξης του αρχειακού υλικού
  • Βιβλιοθήκη
  • Ψηφιακό αναγνωστήριο
  • Μουσείο

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Θεματοφύλακες της φιλμικής μνήμης.

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe