Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Goethe-Institut Athen

Διέυθυνση: Ομήρου 14-16, T.K. 106 72, Αθήνα (https://www.goethe.de/ins/gr/el/sta/ath.html)
Ινστιτούτο Γκέτε Αθήνας

Επιστροφή

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe