Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Τι ήξερε η Μέιζι / What Maisie knew - Ορατές πόλεις / Visibile cities

Από Τρίτη, 7 Ιουν 2022 19:45 έως Τρίτη, 7 Ιουν 2022 21:30
Αναρτήθηκε από AAGFF Team
Προβολές: 846

ΑΙΘΟΥΣΑ Β

BABETTE MANGOLTE

19:45

• Κατεβάστε τον Κατάλογο του 12ου ΦΠΚΑ εδώ / Download the 12th AAGFF Catalogue here

• Κατεβάστε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 12ου ΦΠΚΑ εδώ / Download the 12th AAGFF Screening Schedule here


Εισιτήρια (ΑΙΘΟΥΣΕΣ): 5€ (γενική είσοδος) / Tickets (VENUES): 5€ (general entrance)
Πακέτα: 5 προβολές/20€, 10 προβολές/30€ / Bundles: 5 screenings/20€, 10 screenings/30€.
Προσφορά: Φοιτητικό - Παιδικό – ΑμεΑ -Ανέργοι - Ατέλειες - Άνω των 65 ετών: 10 προβολές/25€ / Offer: Students – Children – Disabled – Unemployed – Disadvantaged – 65+: 10 screenings/25 euros.

Γραφεία

Κινηματογράφος

Member of

europa-cinemas-creative-europe