Ο ιστότοπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης

Εκδηλώσεις

Εκδόσεις

Εκθέσεις

Συνέδρια

Projects

Προβολές

Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες » Projects » Παρουσίαση Project

Projects


Project MIDAS - Film Archives Online

Έναρξη: 01/01/2006   Λήξη: 31/12/2008

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση - Πρόγραμμα MEDIA Plus

Φορέας Υλοποίησης: Deutsche Filinstitut - Dif σε συνεργασία με 15 Ευρωπαϊκά Κινηματογραφικά Αρχεία

Το project MIDAS - Film Archives Online, δημιουργεί μια νέα διαδικτυακή πύλη, η οποία θα επιτρέπει την πρόσβαση σε αρχειακό κινηματογραφικό υλικό και την ταυτόχρονη έρευνα και αναζήτηση πληροφοριών σε μια πλειάδα πολύγλωσσων καταλόγων επιλεγμένων κινηματογραφικών συλλογών των Ευρωπαϊκών Κινηματογραφικών Αρχείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πρόοδος: Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2006 με τη συμμετοχή 5 κινηματογραφικών αρχείων. Στόχοι του πρώτου έτους του προγράμματος ήταν η δημιουργία της τεχνικής υποδομής και του λογισμικού καθώς και η εξασφάλιση της συμβατότητας των μεταδεδομένων των καταλόγων που θα προσέφερε κάθε αρχείο στο πρόγραμμα.

Το 2007 προστέθηκαν άλλα 11 κινηματογραφικά αρχεία, μεταξύ των οποίων και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Μέχρι το τέλος του έτους η πύλη θα λειτουργεί πλήρως και στόχος για το 2008 αποτελεί πέραν από τον εμπλουτισμό του υλικού που θα προσφέρεται για έρευνα, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός στρατηγικού μοντέλου που θα επιτρέψει στο πρόγραμμα να συνεχίσει τη λειτουργία του και να επεκταθεί αυτόνομα μετά το τέλος της επιχορήγησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνδεσμος: Το επίσημο site του Film Archives Online