Ο ιστότοπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης

Γενικά

Εκθέματα

  - Προ-Κινηματογραφικά

  - Λήψη

  - Προβολή

  - Μοντάζ

  - Εργαστηριακά

3D εκθέματα

Πολυμεσική Έκδοση

Μουσειακά Εκθέματα

Εκτυπωτική Μηχανή 35mm DEBRIE model MATIPO


Κατηγορία Εκθέματος: Εργαστηριακά
    Σελίδα 1 από 1    
Χρονολογία Κατασκευής:
1950-60
Χώρα Προέλευσης Κατασκευής:
Γαλλία
Περιγραφή Αντικειμένου:
Μηχανή που χρησιμεύει στην εκτύπωση κόπιας θετικού φιλμ, τύπου 'contact'. Υπάρχουν δυο είδη εκτυπωτικών μηχανών: 'contact' & 'optical'. Οι εκτυπωτικές τύπου 'contact' περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες: 'συνεχούς κίνησης' (continuous) που μετακινούν ταχύτατα χωρίς σταμάτημα θετικό και αρνητικό φιλμ μαζί εφαπτόμενα, μπροστά από το άνοιγμα-'πόρτα', για την έκθεση, 'καρέ-καρέ' και οι διακεκομμένης-κίνησης' ('intermittent' ή 'step printers') όπου κάθε καρέ, σταματάει στιγμιαία μπροστά από τη δέσμη φωτός η οποία στη συνέχεια μπλοκάρεται από φωτοφράκτη καθώς έρχεται το επόμενο 'καρέ' για έκθεση. Οι 'οπτικού' τύπου προβάλουν και αντιγράφουν κάθε καρέ μέσα από φακό, χρησιμοποιούμενες κυρίως για τη δημιουργία διαφόρων τύπων 'οπτικών-εφέ', όπως σμικρύνσεις, μεγεθύνσεις κλπ. Γαλλικής κατασκευής. Από τα τέλη της δεκαετίας 1950-60.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
φορμά φιλμ 35mm, τύπου contact
Φακοί:
Στοιχεία Ετικέτας:
AΝDRE DEBRIE, MLE (MODELE) MATIPO TC, No 2958, PARIS-FRANCE
Σχόλια:
Προέρχεται από τα εργαστήρια της Φίνος Φιλμ.
    Σελίδα 1 από 1    
Επιστροφή