Ο ιστότοπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης

Γενικά

Εκθέματα

  - Προ-Κινηματογραφικά

  - Λήψη

  - Προβολή

  - Μοντάζ

  - Εργαστηριακά

3D εκθέματα

Πολυμεσική Έκδοση

Μουσειακά Εκθέματα

Film Bin / Trim Bin


Κατηγορία Εκθέματος: Μοντάζ
    Σελίδα 1 από 1    
Χρονολογία Κατασκευής:
1960-70
Χώρα Προέλευσης Κατασκευής:
Ελλάδα (πιθανά)
Περιγραφή Αντικειμένου:
'Καλάθι' για κομμάτια [trims] φιλμ που έχουν κοπεί κατά τη διαδικασία του μοντάζ και πριν αποφασιστεί ότι είναι άχρηστα, κρέμονται από ένα σύστημα με ακίδες που συγκρατούν το φιλμ από τις 'περφορασιόν' [perfs / perforation / sprocket-holes], τα μικρά ανοίγματα που αντιστοιχούν στα άκρα του καρέ (ανά δύο για τα 16mm ανά τέσσερα για τα 35mm). Απαραίτητο 'αξεσουάρ' για κάθε αίθουσα μοντάζ καθώς καταλογοποιεί το ακατέργαστο ακόμα φιλμ.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Φακοί:
Στοιχεία Ετικέτας:
Σχόλια:
    Σελίδα 1 από 1    
Επιστροφή