Ο ιστότοπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης

Γενικά

Εκθέματα

  - Προ-Κινηματογραφικά

  - Λήψη

  - Προβολή

  - Μοντάζ

  - Εργαστηριακά

3D εκθέματα

Πολυμεσική Έκδοση

Μουσειακά Εκθέματα


Πρώτη Προηγούμενη Σελίδα 3 από 3    
α/α Τίτλος Εκθέματος Αριθμός Εκθεμάτων
21 Σταυρός Μάλτας [Maltese Cross, Geneva Drive / Movement] 1
22 Φακός Αναμορφικός Σούπερσκοπ [Superscope anamorphic lens] TUSHINSKY 1
23 Φακός Αναμορφικός τύπου Σινεμασκόπ [cinemascope anamorphic lens] ΛΟΜΟ (LOMO) 1
Πρώτη Προηγούμενη Σελίδα 3 από 3