Ο ιστότοπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης

Γενικά

Εκθέματα

  - Προ-Κινηματογραφικά

  - Λήψη

  - Προβολή

  - Μοντάζ

  - Εργαστηριακά

3D εκθέματα

Πολυμεσική Έκδοση

Μουσειακά Εκθέματα


    Σελίδα 1 από 2 Επόμενη Τελευταία
α/α Τίτλος Εκθέματος Αριθμός Εκθεμάτων
1 Ανακλαστήρες [Reflector Board / Reflecteurs] 1
2 Γιαλάκι-κοντράστ [contrast-glass] 1
3 Κινηματογραφική Μηχανή Αερολήψης 16mm WILLIAMSON τύπος G 45 1
4 Κινηματογραφική Μηχανή Λήψης (standard) 8mm EUMIG model ELECTRIC R 1
5 Κλακέτα [clapboard] ξύλινης κατασκευής 1
6 Μηχανή Λήψης 16mm B&H model SPORTSTER IV 1
7 Μηχανή Λήψης 16mm KODAK model B 1
8 Μηχανή Λήψης 35mm ARRIFLEX model II-C 1
9 Μηχανή λήψης 35mm Ελληνική Ιδιοκατασκευή 2
10 Μηχανή Λήψης 35mm Ελληνικής Ιδιοκατασκευής 1
    Σελίδα 1 από 2 Επόμενη Τελευταία