Ο ιστότοπος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης

Γενικά

Εκθέματα

  - Προ-Κινηματογραφικά

  - Λήψη

  - Προβολή

  - Μοντάζ

  - Εργαστηριακά

3D εκθέματα

Πολυμεσική Έκδοση

Μουσειακά Εκθέματα


Πρώτη Προηγούμενη Σελίδα 2 από 2    
α/α Τίτλος Εκθέματος Αριθμός Εκθεμάτων
11 Στερεοσκόπιο Χειρός [Hand held Stereoscope, Stereopticon & Stereo-viewer] 1
Πρώτη Προηγούμενη Σελίδα 2 από 2