Έργο Γ ΚΠΣ: "Ψηφιακό Απόθεμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Μουσείου Κινηματογράφου"

Projet-connexe 5 : Éditions Électroniques Multilangues Présentant le Musée Virtuel et Tridimensionnel du Cinéma et l’Histoire du Cinéma (DVD et Réseau Internet)

Projet-connexe 6 : Portail Culturel Interthématique de la Cinémathèque de Grèce.

Informations sur la mise en œuvre du Projet

Ce Portail Internet est le résultat des projets-connexes suivants

Υποέργο 5: Ηλεκτρονικές Πολύγλωσσες Εκδόσεις που Παρουσιάζουν το Τρισδιάστατο Εικονικό Μουσείο Κινηματογράφου και την Ιστορία του Κινηματογράφου (DVD και Διαδίκτυο)

και

Υποέργο 6: Διαθεματικός Πολιτιστικός Κόμβος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος

του Έργου

Ψηφιακό Απόθεμα της Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Μουσείου Κινηματογράφου

που εντάσσεται στον Άξονα 1: Παιδεία - Πολιτισμός, Μέτρο 1.3: Τεκμηρίωση Αξιοποίηση και Ανάδειξη Ελληνικού Πολιτισμού, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστο 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους


Mise en œuvre du Projet: ΩMEGA TECHNOLOGY

Les photographies présentées sur notre site sont protégées légalement et retouchées par le logiciel SilkMark